Verzending

1. Alle goederen en diensten worden geleverd op het door jou bij je bestelling aangegeven adres.


2. Wanneer een artikel in stock is wordt het aangeboden op uw leveringsadres in 1 à 4 werkdagen. Indien een artikel niet voorradig is, kan dit niet worden besteld. De leveringstermijn is slechts als aanduiding opgegeven en is niet strikt bindend.  In geen enkel geval heeft de klant recht op schadevergoeding voor het overschrijden van een leveringstermijn.


3. Leveringen gebeuren in functie van ophalingen door onze koerierdienst.


4. Ophalingen door onze koerierdienst gebeuren op maandag, dinsdag en donderdag.  Kostprijs voor transport wordt u bij bestelling meegedeeld. 


5. Als wij niet tijdig kunnen leveren, verwittigen wij je altijd voor het verstrijken van de voorziene leveringstermijn.  Als wij dat niet doen, kan je kosteloos afzien van je bestelling.  In dat geval betalen wij je uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding terug.


6. Onze verzendingen door derden gebeuren steeds op risico van de bestemmeling.  Als je ons goederen terugzendt binnen de 14 dagen na aankoop omdat je ze liever niet wil houden, ben jij ook verantwoordelijk voor het transport.


7. Indien de door ons geleverde goederen tijdens het transport werden beschadigd, niet overeenstemmen met de artikelen die op de leveringsbon vermeld staan of niet overeenkomen met de artikelen die je had besteld, moet je dit zo snel mogelijk en zeker binnen de 3 dagen melden en de artikelen naar ons terug sturen binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst. Je moet hiervoor het bijgeleverde “retourformulier” gebruiken. Heb je bij het invullen van dit retourformulier vragen, dan kan je contact opnemen met één van onze medewerkers op het e-mailadres info@groomer.be


We kunnen niet verantwoordelijk worden gesteld voor enige gevolgschade wegens laattijdige levering of niet-levering door de transporteur die de onderneming heeft aangesteld. Onze aansprakelijkheid blijft in dergelijke gevallen beperkt tot de waarde van de artikelen waarvan wordt aangetoond dat ze niet door de klant werden ontvangen.