* * * GRATIS VERZENDING IN BELGIE, NEDERLAND, LUXEMBURG BIJ AANKOPEN + € 100 * * *

Privacy policy

Groomer WEBSHOP

GROOMER hecht belang aan uw privacy. Hoewel de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat er persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie gevraagd wordt. Deze informatie zal enkel gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer en om u op de hoogte te houden van onze activiteiten. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot GROOMER, Wisselstraat 90 B-3583 Paal-Beringen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden.

Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u  via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan GROOMER gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

GROOMER kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat u gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar u naar www.groomer.be gekomen bent, of waarlangs u die verlaat. Dit maakt het ons mogelijk de website permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

GROOMER verbindt er zich toe de reden van verwerking van persoonlijke gegevens bij te houden in een duidelijk register. Dit register kan steeds worden opgevraagd om te zien welke persoonlijke gegevens er om welke reden worden bijgehouden.

We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u onze diensten aan te bieden of voorandere essentiële doeleinden.

Het recht op toegang en verbetering kan u, in overeenstemming met de Belgische Privacywet, teallen tijde uitoefenen. U kan uw gegevens eveneens te allen tijde opvragen.

U kan op gelijk welk moment en in overeenstemming met de regelgeving inzake gegevensbescherming, uw recht om gegevens te wissen uitoefenen.
Naar aanleiding van dergelijk verzoek zal er geen verder gebruik worden gemaakt van uw persoonsgegevens en zullen deze persoonsgegevens enkel nog bewaard worden voor zover en in de mate dat dit noodzakelijk zou zijn.

Wanneer u wenst dat wij uw gegevens niet langer verwerken, gebruiken voor direct marketing of profilering, kan u uw toestemming te allen tijde – geheel of gedeeltelijk - intrekken.
Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze richten aan ons. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://www.privacycommission.be).

Wij hebben de nodige fysieke, technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen genomen om uw persoonsgegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik en onthullingen.
Zo krijgen enkel bevoegde personen toegang tot uw gegevens, na een verificatieprocedure. Bijkomend worden de persoonsgegevens die u ons doorgeeft en bewaard worden in onze CRM-tool, beschermd door o.a. encryptie via SSL technologie.

Het gebruik van “cookies”

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Deze mini bestandjes of cookies worden niet gebruikt om het surfgedrag van de bezoeker op andere websites na te gaan. Uw internetbrowser laat u toe dat u het gebruik van cookies verhindert, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat u de cookies nadien van uw harde schijf verwijdert. Raadpleeg hiervoor de help-functie van uw internetbrowser.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Groomer TRIMSALON – Groomer ACADEMIE

Artikel 1: Inleiding

Hieronder vindt u de privacyverklaring van trimsalon GROOMER en GROOMER Academie – hierna genoemd als GROOMER.  GROOMER is gevestigd op volgend adres: Wisselstraat 90 B-3583 Paal-Beringen.  Ondernemingsnummer BE 0771 156 136.

In deze privacyverklaring zetten we uiteen hoe we bij Groomer omgaan met de persoonsgegevens van onze klanten en studenten. Ons beleid voldoet aan de AVG/GDPR wetgeving.

Artikel 2: Persoonsgegevens

2.1 Groomer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Deze gegevens gebruiken wij voor de volgende doeleinden:

  • Het verlenen en factureren van onze diensten
  • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Het verstrekken van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

2.2 Als u informatie bij ons inwint en geen klant of student wordt, dan bewaren wij uw persoonsgegevens niet. Als u besluit geen klant of student bij ons te worden, verwijderen wij alle e-mailberichten die u ons stuurde na het beantwoorden ervan.   

Artikel 3: Recht op inzage en rectificatie

U mag te allen tijde de gegevens die Groomer van u heeft verzameld inzien of wijzigen als ze onjuist zijn. Hiervoor kunt u contact opnemen met Groomer.  

Artikel 4: Derden

4.1 Zonder uw toestemming verstrekt Groomer uw gegevens niet aan derden.
4.2 Als u toestemming heeft gegeven om uw persoonsgegevens met derden te delen dan heeft u het recht deze weer in te trekken. 
4.3  Uitzondering op 4.1 en 4.2 is een verzoek van de Belastingdienst.  Uw persoonsgegevens kunnen als bewijs voor onze omzet met hun worden gedeeld.

Artikel 5: Website

5.1 Groomer houdt op haar website www.groomeracademie.com geen bezoekgegevens bij die tot een persoon herleidbaar zijn.

Het gebruik van cookies en andere traceertechnologieën:

Samen met bepaalde diensten van derden kunnen wij voor onze diensten gebruikmaken van cookies en vergelijkbare traceertechnologieën.  Deze technologieën worden voornamelijk gebruikt voor stabiliteit, beveiliging, functionaliteit, prestaties en promotie.

U kunt deze traceertechnologieën zelf blokkeren, ervan afzien of ze op andere manieren beheren via uw browserinstellingen of met andere middelen – maar houd er rekening mee dat dit een negatieve invloed kan hebben op uw gebruikerservaring. Informatie over het verwijderen of beheren van cookies is ook beschikbaar op www.AboutCookie.org

5.2 Groomer garandeert dat indien u aankopen verricht op www.groomer.be en u beslist om een klantenaccount aan te maken, uw persoonlijke gegevens met de grootste zorg en vertrouwelijkheid zullen worden behandeld.  Cfr. Privacy Policy Groomer WEBSHOP.

Door een persoonlijke account te openen geeft u ons de toelating om bepaalde gegevens bij te houden.  Deze gegevens worden bewaard en beheerd door Groomer, Wisselstraat 90 B-3583 Paal-Beringen.

Groomer waarborgt dat de gegevens die u verstrekt volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zullen worden verwerkt.  Overeenkomstig deze wet beschikt u over het recht de gegevens die op u betrekking hebben, in te kijken of te wijzigen.  Het volstaat ons een e-mail te sturen of in te loggen in onze community.  De gegevens die wij u vragen wanneer u lid wordt van onze community of bij ons een bestelling plaatst, hebben wij nodig om u een optimale dienstverlening te kunnen bieden.  Deze gegevens laten ons toe uw bestellingen snel en correct te verwerken.  De gegevens zullen tevens gebruikt worden om u een geïndividualiseerde winkelervaring te bieden en beter op uw wensen en voorkeuren in te spelen..

Artikel 6: Bewaartermijn

Daar de wettelijke bewaartermijn van boekhoudkundige documenten 7 jaar bedraagt – met als ingang 1 januari van het jaar dat volgt op de sluiting van het boekjaar – bewaren wij de in artikel 2 genoemde persoonsgegevens 7 jaar. Dit doen wij omdat de Belastingdienst tot 7 jaar terug om boekhoudkundige gegevens zoals administratie en facturen kan vragen als bewijs voor onze omzet.

Artikel 7: Beveiliging

Groomer neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Artikel 8: Klachten

Wanneer u een vraag of klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u deze
richten aan ons. Wij verbinden ons ertoe een tijdig gevolg te geven aan deze verzoeken en klachten.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd,
kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie
https://www.privacycommission.be